Zkouška odborné způsobilosti – základní stupeň

Zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví se může zabývat pouze ten, kdo je zapsán v registru vedeném Českou národní bankou (ČNB). Tuto otázku řeší Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, tím je zprůhledněn a zkvalitněn vztah pojišťoven, registrovaných obchodníků a klientů. Podle tohoto zákona musí každý pojišťovací zprostředkovatel prokázat odbornou způsobilost k výkonu své činnosti. Odborné znalosti se prokazují složením odborné zkoušky.

Cílem zkoušky je prokázání znalostí odborného minima potřebného k výkonu činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů. Profesní skupiny: VPA („výhradní“ pojišťovací agent), VPZ (vázaný pojišťovací zprostředkovatel), PPZ (podřízený pojišťovací zprostředkovatel), SLPU (samostatný likvidátor pojistných událostí) a zaměstnanci pojišťoven, musí splňovat základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

Česká pojišťovna, a.s. na základě povolení Ministerstva financí a ČNB nabízí svým smluvním obchodním partnerům možnost složení Odborné zkoušky pro základní stupeň odborné způsobilosti a získání Osvědčení o splnění základního stupně odborné způsobilosti.

Osvědčení o úspěšném složení zkoušky je nutným dokladem pro registraci pojišťovacího zprostředkovatele u České národní banky. Česká pojišťovna je připravena tuto registraci pro své partnery u ČNB zajistit.

Cvičné elektronické testy

Každý zájemce o pojišťovacího zprostředkovatele si může vyzkoušet
elektronický zkušební test a ověřit si tak svoji přípravu na Zkoušku.
Postup, jak cvičný test vyplnit, naleznete v Nápovědě.


Studijní materiály

Texty pro samostudium včetně přípravných otázek ke Zkoušce odborné způsobilosti připravil tým odborníků z České asociace pojišťoven.